CERTIFIERINGAR
 
Health Protection Inspectorate analyses
 
Försäkran om överensstämmelse
PRESENTATION
   
 
 
CERTIFIERINGAR
SWE » Företag » CERTIFIERINGAR
Drukāt
     
 

Kvalitet ISO 9001:2000

Kvalitet ISO 9001:2008

Rätt kvalité ger oss nöjda kunder och arbetsglädje! Nöjda kunder är nyckeln till framgång och en re-kommendation inför kommande affärer.

Vi är övertygade om att medarbetare som trivs på arbetsplatsen gör ett bra jobb. Detta leder till att våra kunder får den högsta kvalitén och den bästa servicen. Då finns det en stor chans att våra kunder rekom-menderar oss för andra affärs-bekanta, kompisar och vänner!

PDF - version  
   
Miljö ISO 14001

 Miljö ISO 14001:2004

Miljön är en av våra mest värdefulla tillgångar och en viktig del av vår verksamhet.

Vi satsar på att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete som baseras på kretsloppstanken. Vi är miljöcertifierade och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom miljöområdet och har självklart en fastställd miljöpolicy.

 PDF - version