SERTIFIKAADID
Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika
   
 
 
Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika
EST » Firmast » Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika
Prindi
     
 

 • Järgime ISO 9001 ja ISO 14001 kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteemi nõudeid ja tegutseme vastavalt muudele õigusnõuetele.

 • Täidame klientide vajadused ja ootused, et tekiks püsivad kliendisuhted ja analüüsime neid.

 • Me parendame pidevalt koos klientidega oma tooteid, et suuta neid turustada konkurentsivõimeliste hindadega.

 • Võimaldame ettevõttele rahuldavad sissetulekud.

 • Personali kvalifikatsiooni, professionaalsuse ning kvaliteedi-ja keskkonnaalase teadlikkuse pidev tõstmine.

 • Pakendiks eelistame korduvkasutusega materjale, kus võimalik.

 • Kasutame võimalikult keskkonnasõbralikku toorainet (polüetüleen, biomaterjal).

 • Vee säästlikuks tarbimiseks kasutame Dagöplast AS-is oma vee filtreerimissüsteemi, mis võimaldab vee korduvkasutust

 • Jäätmekäitluses eelistame korduvkasutamist, käitlemist ja taaskasutamist, kus võimalik.

 • Ohtlike ainete kasutamiseks püüame leida vähemohtlikke alternatiive.

 • Kasutame selliseid seadmeid, mis võimalikult vähe kahjustaks oma tööga, või sellest tulenevalt ümbritsevat keskkonda ja inimesi.

 • Jälgime kehtivaid õigusakte ja teisi ettevõtte jaoks olulisi nõudeid.

 • Otsime uusi alternatiive keskkonnasäästlike energiaallikate leidmiseks.

 • Uute hoonete ehitamisel ja vanade renoveerimisel kasutame võimalikult loodussõbralikke ehitus-ja viimistlusmaterjale.